2013-05-11

Lager på lager

Ett tema i Inzpira för ett par nummer sedan var att skapa med dimensioner, lager på lager. Jag hade glädjen att få med den här layouten.

shine

Inga kommentarer: