2012-04-10

Tolka min skiss!

Jag är jätteglad över att jag fick frågan om att skapa en skiss till nästa nummer av tidningen Inzpira magazine. Skissen och all info finns HÄR. Jag hoppas den inspirerar och att det kommer in många fina bidrag. Deadline för skisstolkning är den 10 maj.


Inga kommentarer: