2011-06-05

Andra tolkningen

Detta är min andra tolkning av Arkivets juniskiss.

10 meter

Inga kommentarer: